Original size is 600 × 400 pixels

Հուլիսի 18-ի և 19-ի եկեղեցական ծառայություններն անցկացրեց Մոսկվայում «Կյանքի Խոսք» եկեղեցու հայկական ծառայության պատասխանատու Գոռ Մեխակյանը: