Պողոս առաքյալը Փիլիպեի հավատացյալներին հրաշալի խոսքեր է գրում. «… լցրեք իմ ուրախությունը, որ նույն միտքն ունենաք, նույն սերն ունենալով, միաշունչ միևնույնը խորհեք»: Խորհուրդ կտամ, որ կարդաք նաև այս խոսքերի շարունակությունը:  Ինչպես ցանկացած առաջնորդ, այնպես էլ Պողոս առաքյալը ցանկանում էր տեսնել իր աշխատանքի արդյունքը և ուրախանալ: Նա փափագում էր ոչ թե ֆինանսական կամ նյութական պարգևատրում, այլ՝…

Տերը մեզ արժանացրեց՝ մասնակից լինելու սուրբերի վիճակին: Մենք այդ երանելի վիճակին արժանի չէինք, բայց Քրիստոսի արյան շնորհիվ արժանի դարձանք: Մենք ապրում էինք խավարի իշխանության` հիվանդությունների, տառապանքների, նեղությունների մեջ, բայց Հայրը մեզ փրկեց և փոխադրեց Իր սիրելի Որդու արքայության մեջ, որտեղ չկա ո’չ խավար, ո’չ հիվանդություն, ո’չ տառապանք, ո’չ աղքատություն: Աստծո Որդու արքայությունը ուրախություն, խաղաղություն և…

Դավիթ թագավորն իրեն հարց է տալիս. «Ինչո՞ւ ես տրտում, ո’վ իմ անձ, և ինչո՞ւ ես շփոթված ինձանում…», այնուհետև ինքն էլ իր հարցին պատասխանում է. «…Աստծուն հուսացի°ր, որովհետև էլ կգոհանամ Նրանից, որ իմ երեսի փրկությունը և իմ Աստվածն է»: Այսօր դժվար թե գտնվի մի մարդ, ում սրտում տրտմություն չլինի: Մեկը ընտանեկան խնդիրներ ունի, մյուսը` աշխատանքային, երրորդը`…

Այսօր շատերը մխիթարության կարիք ունեն և փնտրում են մեկին, ով իրենց կմխիթարի կամ ճիշտ խորհուրդ կտա: Ոմանք հոգեբանների օգնությանն են դիմում, սակայն հոգեբանները բոլորին չեն կարող օգնել: Աստվածաշունչն ասում է, որ Սուրբ Հոգին մեր մխիթարիչն է: Նա այն անձնավորությունն է, ով ապրում է մեր մեջ, և ամեն վայրկյան կարող է մեզ հասկանալ և օգնել: Նա…

Աստված չի անարգում խեղճի տառապանքը: Ծննդոց 29-ում գրված է Հակոբի երկու կանանց` Լիայի և Ռաքելի մասին: Լիայի աչքերը տկար էին, իսկ Ռաքելը գեղեցիկ էր դեմքով և տեսքով: Հակոբը Ռաքելին Լիայից շատ էր սիրում, և դա Աստծո աչքից չվրիպեց: Երբ Նա տեսավ, որ Լիան ատելի է, նրան զավակներ պարգևեց: Սիրելինե՛ր, այս կյանքում կան արժեքներ, որոնք անցողիկ…

Ինչո՞ւ Աստված Հեսեի յոթ որդիներից Դավթին ընտրեց որպես Իսրայելի թագավոր: Իմ կարծիքով` նախքան մարդուն ընտրելն ու ծառայության կանչելը, Աստված նրա մեջ մի արժանի բան է նկատում` բնավորություն կամ վարքագիծ: Երբ կարդում ենք Դավիթ թագավորի պատմությունը, տեսնում ենք, որ նա, մինչ թագավոր օծվելը, իր հոր գառներն էր արածեցնում, և պատրաստ էր վտանգելու նույնիսկ իր անձը՝ նրանց…

Պողոս առաքյալը Փ‎‎իլիպպեի եկեղեցուն կոչ էր անում՝ Աստծո Խոսքին հնազանդ լինելու ոչ միայն իր ներկայության ժամանակ, այլև բացակայության: Շատ հեշտ է Աստծո Խոսքին հնազանդ լինել, երբ առաքյալի կամ հոգևոր ավագի կողքին ես, բայց կարո±ղ ես ճշմարիտ քրիստոնեական կյանքով ապրել, երբ կողքիդ ոչ ոք չկա: Կարծում եմ` յուրաքանչյուր մարդ ընդունակ է՝ կառավարելու իրեն: Կարիք չկա, որ …

Այսօրվա խոսքը մեզ սովորեցնում է, թե ինչպես պետք է վարվել դժվարությունների և նեղությունների ժամանակ: Աստված մեզ թանկարժեք խորհուրդ է տալիս. «Հույսով ուրախացե՛ք, նեղության համբերե՛ք, աղոթքում հարատևե՛ք»: Հովնան մարգարեն չհանձնվեց նույնիսկ այն ժամանակ, երբ հայտնվեց ձկան փորում: Մի պահ պատկերացրե՛ք, թե ինչ է նշանակում՝ հայտնվել ձկան փորում, որտեղ ո՛չ լույս կա, ո՛չ մաքուր օդ: Հովնանը գտնվում…

Այսօրվա խոսքը մեզ երեք կարևոր հայտնություն է տալիս: Առաջինը՝ Հիսուսը մեր մեղքերը վերցրեց Իր վրա և խաչվեց, որպեսզի մեզ ազատի մեղքերից: Երկրորդը՝ Նա խաչվեց, որպեսի մենք, հեռանալով մեղքերից, արդարության համար ապրենք: Երրորդը՝ Նրա վերքերից հոսող արյունը մեզ ոչ միայն մեղքերի քավություն շնորհեց, այլև բժշկություն: Սիրելինե’ր, Քրիստոսը մեր փոխարեն խաչվեց: Նրա շնորհքով է, որ մենք այսօր…

Յուրաքանչյուրիս կյանքում լինում են օրեր, երբ ինչ-որ բանից ճնշվում, խեղճանում ենք: Այդ ժամանակ պետք է հիշել, որ Աստված չի անարգում և չի արհամարհում մարդու խեղճությունը. Նա լսում է խեղճի աղաղակը: Խնդիրն այն է, որ մենք հաճախ չենք ցանկանում ընդունել մեր խեղճությունը, և դրանով իսկ Աստծուն թույլ չենք տալիս՝ դրսևորելու Իր զորությունը մեր կյանքում: Մենք փորձում…

© 2015 Word Of Liife Church | Armenia, Yerevan

Հետևեք մեզ: