Այս խոսքը մեզ հայտնում է, թե ինչպիսին էր առաջին դարի եկեղեցին: Գրված է, որ Պետրոսի խոսքը լսելուց հետո մեկ օրում երեք հազարի չափ մարդիկ ավելացան եկեղեցում: Եվ հետաքրքիրն այն է, որ եկեղեցին կարողանում էր պահել այդքան մարդկանց:

Այսօր շատ մարկետոլոգների և մենեջմենտով զբաղվողների հետաքրքրում է այն հարցը, թե ինչպես էր առաքյալներին հաջողվում հազարավոր հավատարիմ հետևորդներ ունենալ՝ առանց հատուկ կրթություն ստանալու: Նրանք չեն հասկանում, որ զորությունն Աստծո և Նրա Խոսքի մեջ է. ոչ թե հովիվն է պահում մարդկանց, այլ Աստված:

Պողոս առաքյալը բացում է գաղտնիքը. «…նրանք հետևում էին առաքյալների վարդապետությանը և հաղորդությանը և հացի կտրելուն և աղոթքներին»:

Աստված նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյան: Նրա Խոսքը չի փոփոխվում, ուստի եկեղեցին նույնպես պետք է անփոփոխ լինի: Ինչպես առաջին դարի եկեղեցու անդամները, այնպես էլ մենք պետք է հետևենք առաքյալների վարդապետությանը, այսինքն՝ լսենք և կատարենք Աստծո Խոսքը, մասնակցենք սուրբ հաղորդությանը, շփվենք եկեղեցու անդամների և ծառայողների հետ ու աղոթքների մեջ լինենք: Այդ ժամանակ եկեղեցին զորավոր կլինի:

Սիրելի’ս, ընդունի’ր այսօրվա խոսքը և հաստատվի’ր եկեղեցում: Ամե’ն:

© 2015 Word Of Liife Church | Armenia, Yerevan

Հետևեք մեզ: