Ինտերնետային Աստվածաշնչյան դպրոցը ողջունում է Ձեզ:

Ուրախ ենք, որ Դուք սովորելու որոշում եք կայացրել:

Դասերի տեւողությունն է 06.10.08 ից մինչեւ 31.05.09 :

Կայքում տեղադրված են դասերը mp3 ձեւաչափով, ինչպես նաեւ յուրաքանչյուր դասի կարճ նկարագիրը տեքստային (word) կարգով:

Յուրաքանչյուր թեմայի սերտողության համար հատկացվելու է 1 կամ 2 շաբաթ: Թեմայի ավարտից հետո Դուք կհանձնեք քննություն տվյալ թեմայից:

Ցանկանում ենք տեղեկացնել, որ Դուք կլինեք ազատ Ձեր ժամանակի կառավարման մեջ, քանի որ ինտերնետային Աստվածաշնչյան դպրոցը 1 թեման յուրացնելու համար հատկացնում է 1 կամ 2 շաբաթ` կախված թեմայի ծավալից:

Մենք հավատում ենք, որ ինտերնետային Աստվածաշնչյան դպրոցը Ձեզ կտա ամուր աստվածաբանական հիմքեր, այն հնարավորություն կտա Ձեր կյանքը կառուցելու Հիսուս ժայռի վրա:

Կայքում տեղադրված են դասերը mp3 ձեւաչափով, ինչպես նաեւ յուրաքանչյուր դասի կարճ նկարագիրը տեքստային (word) կարգով:

Կայքում տեղադրված են դասերը mp3 ձեւաչափով, ինչպես նաեւ յուրաքանչյուր դասի կարճ նկարագիրը տեքստային (word) կարգով:

Կայքում տեղադրված են դասերը mp3 ձեւաչափով, ինչպես նաեւ յուրաքանչյուր դասի կարճ նկարագիրը տեքստային (word) կարգով:

Կայքում տեղադրված են դասերը mp3 ձեւաչափով, ինչպես նաեւ յուրաքանչյուր դասի կարճ նկարագիրը տեքստային (word) կարգով: