ԱԼՖԱ ԳՐԱՆՑՈՒՄ

ՀԱՀՔ «ԿՅԱՆՔԻ ԽՈՍՔ» ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԱԼՖԱ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ 

Հարցաթերթիկ

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

1.ԱՄՈՒՍԻՆ

2. ԿԻՆ