Ամենամյա Երիտասարդական կոնֆերանս | Վլադիմիր Սավչուկ | Քարոզ 2 | 09.07.2021