Ամենամյա Կոնֆերանս | Ոսկե Սերունդ | Իվան Ֆոնով | 02.07.2021