Ամենամյա կոնֆերանս | Վլադիմիր Սավչուկ | 11.07.2021