Իմաստություն և խրատ իմանալու համար, հանճարի խոսքերը հասկանալու համար։

Առակաց 1.2

Այս օրենքի գիրքը քո բերանից չհեռանա, այլ գիշեր և ցերեկ նրա վրա մտածես, որ պահես և կատարես բոլոր նրա միջի գրվածի պես, որովհետև այն ժամանակ ճանապարհները հաջողակ կանես և այն ժամանակ խելամուտ կլինես։

Հեսու 1.8

Աստվածաշնչի մասին
 
Գրքերի քանակը Աստվածաշնչում՝ 66
– Հին Կտակարան՝ 39 գիրք
– Նոր Կտակարան՝ 27 գիրք
Գլուխների քանակը Աստվածաշնչում՝ 1189
– Հին Կտակարան՝ 929 գլուխ
– Նոր Կտակարան՝ 259 գլուխ
Եթե դուք կարդում եք օրական 3 գլուխ, ապա Աստվածաշունչը կկարդաք 13 ամսում
 
Աստվածաշնչի թարգմանություններ
– Մեր մոլորակի վրա մոտ 6,9 միլիարդ մարդ խոսում է ավելի քան 6900 լեզուներով
– 2508 լեզուներով կա ամբողջական կամ մասնակի թարգմանված Աստվածաշունչ
– 2525 լեզուներով՝ Աստվածաշնչի թարգմանությունը դեռևս չի սկսվել
 
Ամեն վայրկյան աշխարհում 1 Աստվածաշունչ է տպագրվում
Տպագրված Աստվածաշնչերի քանակը միայն 20-րդ դարում տասնյակ միլիարդներ է հասնում
 
Աստվածաշունչը համարվում է՝
– աշխարհի ամենաթանկ գիրքը՝ «Սինայի օրենսգիրք»-ը (Աստվածաշնչի Հին ձեռագիրը) վաճառվել Է 1923 թվականին Մեծ Բրիտանիային խորհրդային կառավարության կողմից 510.000 դոլարով
– ամենաէժանը՝ ոչ մի գիրք չի ունեցել այդքան մեծ քանակությամբ ԱՆՎՃԱՐ օրինակներ
– հասկանալի է բոլորի համար՝մեծերի և փոքրերի, կրթվածների և չկրթվածների, թագավորների և հասարակ մարդկանց
– գրվել է բազմազան գրական ժանրերով՝ պատմագրություն, քնարերգություն, նամակագրություն խրատական տրակտատներ, առակ, այլաբանություն և այլն
– ամենամեծ թվով հեղինակներ ունեցողը՝ գրվել է ավելի քան 40 հեղինակների կողմից՝ թագավորների (Սողոմոն, Դավիթ), հովիվների (Ամովս), բժիշկների (Ղուկաս), ձկնորսների (Պետրոս, Հովհաննես), զորավարների (Հեսու), առաջնորդների (Մովսես) և ուրիշների
–ամենաերկար ժամանակում գրվածը՝ գրվել է ավելի քան 1500 տարվա ընթացքում
– ամենաամբողջականը և առանց հակասությունների գրվածը
– աշխարհի ամենահալածված գիրքը՝ պատմության մեջ չկան այլ օրինակներ, երբ 2000 տարի շարունակ որևէ գրքի դեմ այդքան դաժան հալածանքներ եղած լինեն և պետական օրենքներ հրատարակվեն, որոնց խախտման դեպքում մարդկանց մահվան դատապարտեն:

ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉԻ ՄԱՍԻՆ

Աստվածաշնչի մասին
Գրքերի քանակը Աստվածաշնչում՝ 66
– Հին Կտակարան՝ 39 գիրք
– Նոր Կտակարան՝ 27 գիրք
Գլուխների քանակը Աստվածաշնչում՝ 1189
– Հին Կտակարան՝ 929 գլուխ
– Նոր Կտակարան՝ 259 գլուխ
Եթե դուք կարդում եք օրական 3 գլուխ, ապա Աստվածաշունչը կկարդաք 13 ամսում
Աստվածաշնչի թարգմանություններ
– Մեր մոլորակի վրա մոտ 6,9 միլիարդ մարդ խոսում է ավելի քան 6900 լեզուներով
– 2508 լեզուներով կա ամբողջական կամ մասնակի թարգմանված Աստվածաշունչ
– 2525 լեզուներով՝ Աստվածաշնչի թարգմանությունը դեռևս չի սկսվել
Ամեն վայրկյան աշխարհում 1 Աստվածաշունչ է տպագրվում
Տպագրված Աստվածաշնչերի քանակը միայն 20-րդ դարում տասնյակ միլիարդներ է հասնում
Աստվածաշունչը համարվում է՝
– աշխարհի ամենաթանկ գիրքը՝ «Սինայի օրենսգիրք»-ը (Աստվածաշնչի Հին ձեռագիրը) վաճառվել Է 1923 թվականին Մեծ Բրիտանիային խորհրդային կառավարության կողմից 510.000 դոլարով
– ամենաէժանը՝ ոչ մի գիրք չի ունեցել այդքան մեծ քանակությամբ ԱՆՎՃԱՐ օրինակներ
– հասկանալի է բոլորի համար՝մեծերի և փոքրերի, կրթվածների և չկրթվածների, թագավորների և հասարակ մարդկանց
– գրվել է բազմազան գրական ժանրերով՝ պատմագրություն, քնարերգություն, նամակագրություն խրատական տրակտատներ, առակ, այլաբանություն և այլն
– ամենամեծ թվով հեղինակներ ունեցողը՝ գրվել է ավելի քան 40 հեղինակների կողմից՝ թագավորների (Սողոմոն, Դավիթ), հովիվների (Ամովս), բժիշկների (Ղուկաս), ձկնորսների (Պետրոս, Հովհաննես), զորավարների (Հեսու), առաջնորդների (Մովսես) և ուրիշների
–ամենաերկար ժամանակում գրվածը՝ գրվել է ավելի քան 1500 տարվա ընթացքում
– ամենաամբողջականը և առանց հակասությունների գրվածը
– աշխարհի ամենահալածված գիրքը՝ պատմության մեջ չկան այլ օրինակներ, երբ 2000 տարի շարունակ որևէ գրքի դեմ այդքան դաժան հալածանքներ եղած լինեն և պետական օրենքներ հրատարակվեն, որոնց խախտման դեպքում մարդկանց մահվան դատապարտեն:

ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԾՆՆԴՈՑ

ԵԼԻՑ

ՂԵՎՏԱՑՈՑ

ԹՎՈՑ

2-ՐԴ ՕՐԻՆԱՑ

ՀԵՍՈՒ

ԴԱՏԱՎՈՐԱՑ

ՀՌՈՒԹ

Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Ա ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ

Հին Կտակարան

Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ

ԵԶՐԱՍ

ՆԵԵՄԻԱ

ԵՍԹԵՐ

ՀՈԲ

ՍԱՂՄՈՍ

ԱՌԱԿԱՑ

ԺՈՂՈՎՈՂ

ԵՐԳ ԵՐԳՈՑ

ԵՍԱՅԻԱ

ԵՐԵՄԻԱ

ՈՂԲ ԵՐԵՄԻԱՅԻ

ԵԶԵԿԻԵԼ

ԴԱՆԻԵԼ

ՈՎՍԵ

ՀՈՎԵԼ

ԱՄՈՎՍ

ԱԲԴԻԱ

ՀՈՎՆԱՆ

ՄԻՔԻԱ

ՆԱՈՒՄ

ԱՄԲԱԿՈՒՄ

ՍՈՓՈՆԻԱ

ԱՆԳԵ

ԶԱՔԱՐԻԱ

ՄԱՂԱՔԻԱ

ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՄԱՏԹԵՈՍ

ՄԱՐԿՈՍ

ՂՈՒԿԱՍ

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ

ՀՌՈՄԵԱՑԻՍ

Ա ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ

Բ ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ

ԳԱՂԱՏԱՑԻՍ

Նոր Կտակարան

ԵՓԵՍԱՑԻՍ

ՓԻԼԻՊՊԵՑԻՍ

ԿՈՂՈՍԱՑԻՍ

Ա ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՍ

Բ ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՍ

Ա ՏԻՄՈԹԵՈՍ

Բ ՏԻՄՈԹԵՈՍ

ՏԻՏՈՍ

ՓԻԼԻՄՈՆ

ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ

ՀԱԿՈԲՈՍ

Ա ՊԵՏՐՈՍ

Բ ՊԵՏՐՈՍ

Ա ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ

Բ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ

Գ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ

ՀՈՒԴԱ

ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ

Բաժիններ

Հովվի բլոգ

Հովվի բլոգ

Գիրք նվեր

Գիրք նվեր

Գիրք նվեր

Դասընթացներ