Աստծո սպառազինությունը | Արսեն Հայրապետյան | Տնային խմբակ | 06.08.2020