Արաքս Պողոսյան | Կյանքի Խոսք Եկեղեցի | երկրպագություն | փառաբանություն (26.06.2020)

Արաքս Պողոսյան | Կյանքի Խոսք Եկեղեցի | երկրպագություն | փառաբանություն (26.06.2020)