Արթուր Սիմոնյան – Վերափոխում / տրանսֆորմացիա -մաս 1/ 03.05.2020