Արթուր Սիմոնյան և Բեն Ֆիցջերալդ” Ազատագրում պոռնոգրաֆիայից ” 10.05.2020