Արտասովոր ծառայություն | Դեվիդ Յոնգի Չո | Տնային խմբակ | 30.07.2020