Ոչ միայն հացով կ’ապրի մարդ, այլ ամեն խօսքով, որ դուրս է գալիս Աստուծոյ բերանիցը

Մատթևոս 4.4

Նվեր Նոր Կտակարան

Կարդա, կամ ներբեռնիր