Դավանանքը վերցնում է | Գոռ Մկրտչյան | Տնային խմբակ | 13.08.2020