Եկեղեցին որպես մեկ մարմին | Դենիս Պոդորոժնի | Տնային խմբակ | 11.06.2020

Եկեղեցին որպես մեկ մարմին | Դենիս Պոդորոժնի | Տնային խմբակ | 11.06.2020