Թե ինչպես Աշխենը մահացավ, տեսավ Երկինքն ու վերադարձավ, որ պատմի