Լույսի մեջ ենք կանչված | Լուսինե Սիմոնյան | 28.06.2020