Հավատարիմ և հոգևոր | Արթուր Սեդրակյան | տնային խմբակ | 14.05.2020