ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ

ՀԱՀՔ «ԿՅԱՆՔԻ ԽՈՍՔ» ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՕՆԼԱՅՆ ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉՅԱՆ ԴՊՐՈՑ

Հարցաթերթիկ

1. ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

2. Եկեղեցական պատկանելությունը

3. Ձեր ծառայությունը

4. Պատասխանատու ավագ

Կարող եք նաև ներբեռնել հարցաթերթիկը, լրացնել և ուղարկել bibschool@wolarm.org էլ. հասցեին: