ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ

ՀԱՀՔ «ԿՅԱՆՔԻ ԽՈՍՔ» ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉՅԱՆ ԴՊՐՈՑ

Հարցաթերթիկ

1. ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

2. Եկեղեցական պատկանելությունը

3. Ձեր ծառայությունը

4. Պատասխանատու ավագ

5․ Աստվածաշնչյան դպրոցի որ դասընթացներին եք ցանկանում մասնակցել