Հույս, Հավատք, Սեր | Արթուր Թորոսյան | Տնային խմբակ | 24.12.2020