“Մարգարեական ծառայություն” Արթուր Սիմոնյան 19.04.2020