Մարգարեություններ Հայաստանի համար | Արթուր Սիմոնյան և Գոռ Մեխակյան | 01.11.2020