“Մեծ Ավետիս” տոնական ծառայություն| Կյանքի Խոսք Եկեղեցի

“Մեծ Ավետիս” տոնական ծառայություն| Կյանքի Խոսք Եկեղեցի