Մի՞թե բոլոր կրոնները նույն բանը չեն սովորեցնում

Մարդիկ հաճախ հարցնում են. «Մի՞թե բոլոր ճանապարհները չեն տանում դեպի Աստված: Եթե մարդն անկեղծ է իր հավատքի մեջ, մի՞թե նա երկինք չի գնա»: Հնարավոր չէ՝ բոլոր կրոնները ճշմարիտ լինեն, քանի որ դրանք հակասում են միմյանց: Եթե ժամանակ հատկացնես և ուսումնասիրես կրոնների ուսմունքները, կհայտնաբերես, որ միայն ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍՆ Է ՄԱՀԱՑԵԼ ՄԱՐԴԿՈՒԹՅԱՆ ՄԵՂՔԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՈՒ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԵԼ՝ մեզ հավիտենական կյանք պարգևելով:

Աստվածաշունչը սովորեցնում է, որ Հիսուս Քրիստոսը՝ Աստծո Որդին, խաչի վրա մահացավ մեր մեղքերի համար և վճարեց մեր պարտքը մեր փոխարեն, և եթե մենք հրաժարվենք մեր մեղքերից և Նրան Տեր ու Փրկիչ ընդունենք, ներված կլինենք ու Նրա միջոցով հավիտենական կյանք կունենանք:

Մի՞թե բոլոր կրոնները նույն բանը չեն սովորեցնում