Տեր կանգնիր քո ժառանգությանը | Արմեն Լուսյան | Տնային խմբակ | 03.09.2020