Փարոս, փոթորկի ժամանակ | Արթուր Սիմոնյան | 29.11.2020