01.07.2020

Սաղմոս 121 | Բ Հովհաննես 1 | Երեմիա 45-25