01.09.19 Արթուր Սիմոնյան ”Նախանձը և նրա հետևանքները”