02.07.2020

Սաղմոս 122 | Բ Հովհաննես 1 | Երեմիա 46-47