03.11.19 Պասկալ Ուրաբազո “Մեծ դուռ է բացված”

03.11.19 Պասկալ Ուրաբազո “Մեծ դուռ է բացված”