04 08 2019 Արթուր Սիմոնյան Անեծքը և նրա հետևանքները