07.04.19 Ռուբիկ Թումանյան “Անհնար է, որ Գիրքը եղծվի”

07.04.19 Ռուբիկ Թումանյան “Անհնար է, որ Գիրքը եղծվի”