07.07.19 Արթուր Սիմոնյան “Տկարությունը` ինչպես հանդիպման վայր”

07.07.19 Արթուր Սիմոնյան “Տկարությունը` ինչպես հանդիպման վայր”