08.09.19 Արթուր Սեդրակյան “Հաջողության մեջ լսի’ր Աստծո ձայնը”

08.09.19 Արթուր Սեդրակյան “Հաջողության մեջ լսի’ր Աստծո ձայնը”