11.08.19 Արթուր Սիմոնյան ”Կամենո՞ւմ ես աշակերտ լինել”