14.07.19 Անդրեյ Դիրիենկո և Ջոն Փրուդյան “Բժշկություն”