14.07.19 Անդրեյ Դիրիենկո և Ջոն Փրուդյան “Բժշկություն”

14.07.19 Անդրեյ Դիրիենկո և Ջոն Փրուդյան “Բժշկություն”