24.11.19 Արթուր Սիմոնյան “Հնարավորությունների դռները”