26.05.19 Յուրի Բրուներ “Այն քարը, որ շինողներն անարգեցին, անկյունի գլուխ եղավ”