Մեր մասին

Մենք ավետարանական հավատքի քրիստոնյաներ ենք, հարում ենք քրիստոնեության բողոքական ուղղության ավետարանական ընտանիքին:

Սիրում ենք Աստծուն, մեր երկիրը և ժողովրդին: Ցանկանում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի սերն ու բարությունը փոխանցել  յուրաքանչյուրին:

ՄԵՐ ԴԱՎԱՆԱՆՔԸ ԵՎ ՀՈԳԵՎՈՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

Հայաստանի «Կյանքի Խոսք» ավետարանական եկեղեցին հիմնադրվել է 1990 թ.-ին, իսկ 1993 թ.-ին ստացել է պետական գրանցում:

Եկեղեցին հարում է քրիստոնեության երեք պաշտոնական ուղղություններից մեկի` բողոքականության ավետարանական ճյուղին: Ավետարանական եկեղեցիները ճանաչված են Քրիստոսի Ընդհանրական Եկեղեցու բաղկացուցիչ մաս եւ իրենց ավելի քան 800 մլն հետեւորդների թվով երկրորդն են Հռոմի Կաթողիկե եկեղեցուց հետո:

Հայաստանի «Կյանքի Խոսք» ավետարանական եկեղեցին չի առաջացել ուրիշ եկեղեցուց տրոհման կամ անջատման արդյունքում, այլ ունի լիովին ինքնուրույն ծագում: Սկզբում այն հանդիսացել է միասին աղոթող հավատացյալների մի խումբ, որը ժամանակի ընթացքում դարձել է հազարավոր հետևորդներ ունեցող եկեղեցի:

Մենք հաղորդակցություն ենք պահպանում ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ արտերկրի ավետարանական հարանվանությունների հետ՝ բաց լինելով նաև պատմական քրիստոնեական եկեղեցիների հետ շփումների համար:

Հայաստանի «Կյանքի Խոսք» ավետարանական եկեղեցին լիովին ինքնանկախ և ինքնավար է այլ եկեղեցիների հետ հարաբերություններում: Այն նոր կրոնական շարժում չէ, այլ երիտասարդ քրիստոնեական եկեղեցի` վաղեմի պատգամով, քանի որ թեև այն ստեղծվել է 1990 թվականին, սակայն լիովին հիմնված է Քրիստոսի և առաքյալների 2000-ամյա վարդապետության և աստվածաշնչյան ճշմարտությունների վրա:

Ո՞վ ենք մենք

Ընդունում ենք Սուրբ Երրորդությունը, Քրիստոսի Աստվածությունը, փրկագործությունը, Սուրբ Հոգու անձ և Աստված լինելը, Աստվածաշնչի բացարձակ հեղինակությունը եւ այլ քրիստոնեական դոկտրինները: 

Հաղորդակցություն ենք պահպանում Հայաստանի ավետարանական ընտանիքի մյուս եկեղեցիների հետ:Հարգալից ենք վերաբերվում Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն` ճանաչելով նրա ավանդը հայ ժողովրդի կյանքում:Քրիստոնեական եկեղեցիների հետ մեր հարաբերությունները կառուցում ենք հետևյալ սկզբունքով. «Կարեւորում միաբանություն, երկրորդականում` ազատություն, ամեն ինչում` սեր»: 

Հավատում ենք, որ եկեղեցիների միջև սերն ու միաբանությունը մեծապես կնպաստեն հայ ժողովրդի հոգևոր և նյութական զարգացմանն ու համերաշխությանը:

Եկեղեցու նպատակը

}

Շուրջօրյա պաշտամունք (24/7/12)

«Կրակը սեղանի վրա միշտ վառած լինի, պիտիչհանգչի» (Ղևտացիների 6.13):

Տարածել Ավետարանի Խոսքը

«Գնացե՛ք բոլոր աշխարհքը, ավետարանը քարոզե՛ք ամեն արարածի» (Մարկոս 16.15):

Օգնել կարիքավորներին

«Քո ժողովուրդը բնակվեց այնտեղ, Քո քաղցրությունով կերակուր պատրաստեցիր խեղճի համար, ո՛վ Աստված» (Սաղմոս 68.10):

l

Աստծո ժողովրդին կրթել հոգևոր գիտությամբ

«Իմ ժողովուրդը բնաջինջ եղավ գիտություն չունենալու պատճառով» (Ովսէ 4.6):

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ

«Սոցիալական հայեցակարգի հիմունքները» համակարգված ձևով տրամադրում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն եկեղեցական և հասարակական կյանքի ամենատարբեր ոլորտների վերաբերյալ մեր սկզբունքային մոտեցումների մասին` հիմնված Աստվածաշունչ մատյանի, քրիստոնեական դավանաբանության և պրակտիկայի, ինչպես նաև նախորդ սերունդների եկեղեցական փորձի վրա: