[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Այսօր ոչ բոլորին է հայտնի Աստծո շնորհքի գաղտնիքը: Եթե քրիստոնյաները հասկանան, թե ինչ է շնորհքը, եկեղեցին աննկարագրելի հաջողությունների կհասնի: [push h=”15″]

Հայերենում շնորհք բառը շատ ճիշտ է գործածվում: Օրինակ՝ երբ երիտասարդը, առանց աշխատելու, լավ ավտոմեքենա է վարում, ասում են, որ դա ոչ թե նրա, այլ նրա հոր շնորհքն է:[push h=”15″]

Աստծո շնորհքը մեզ տալիս է այն ամենը, ինչ չենք կարող ձեռք բերել մեր ուժերով:
Մարդկային ընդունակություններով ու կարողություններով կարելի է հասնել մեծ հաջողությունների, իսկ Աստծո շնորհքով՝ գերբնական արդյունքների:[push h=”15″]

Գրված է, որ շնորհքը փրկարար է ամեն մարդու համար, այսինքն` մենք Աստծո շնորհքով ենք փրկված, ոչ թե մեր գործերով: Ոչ ոք չի կարող իր ջանքերով հավիտենական կյանք վաստակել:[push h=”15″]

Մենք Աստծո շնորհքի կարիքն ունենք նաև մեր կյանքի մյուս բնագավառներում՝ առողջական, ֆինանսական և այլն, որովհետև շատ անգամ մեր բնական կարողություններն ու ջանքերն անզոր են՝ մեզ օգնելու: Առանց շնորհքի՝ չենք կարող նաև Տիրոջ գործերը կատարել:[push h=”15″]

Եթե դու հաջողությունների ես հասել քո ընդունակությունների և ջանքերի շնորհիվ, չես կարող ասել, որ դա Աստծո շնորհքն է: Շնորհքը գործում է, երբ գիտակցում ես, որ մարդկային ուժերով ոչինչ չես կարող անել:[push h=”15″]

Սիրելինե՛ր, քննե՛ք ձեր կյանքը և տեսեք, թե ինչի եք հասել ձեր ուժերով, և որտեղ է, որ Աստծո շնորհքի կարիքն ունեք: Ապավինե՛ք Տիրոջը, մնացե՛ք Նրա շնորհքի մեջ, որ կատարեք այն գործերը, որոնք մարդկային տեսանկյունից անհնարին են թվում:[push h=”15″]

***
Եթե ցանկանում եք էլ. փոստով ստանալ հովիվ Արթուր Սիմոնյանի ամենօրյա ուղերձը, մեզ գրեք newsletter@wolarm.org հասցեով:

[/column]