Գնացե՛ք բոլոր աշխարհքը, ավետարանը քարոզե՛ք ամեն արարածի

Մարկոս 16.15

Կարդա Աստվածաշունչը մեկ տարում

Այս օրենքի գիրքը քո բերանից չհեռանա, այլ գիշեր և ցերեկ նրա վրա մտածես, որ պահես և կատարես բոլոր նրա միջի գրվածի պես, որովհետև այն ժամանակ ճանապարհները հաջողակ կանես և այն ժամանակ խելամուտ կլինես։

Հեսու 1.8

Սաղմոս 126 | Հովհաննես 3 | Երեմիա 50-51

Աստվածաշնչի մասին

Գրքերի քանակը Աստվածաշնչում՝ 66
– Հին Կտակարանը՝ 39 գիրք
– Նոր Կտակարանը՝ 27 գիրք

Գլուխների քանակը Աստվածաշնչում՝ 1189
– Ծննդոց-Հոբը ՝ 478 գլուխ
– Սաղմոս, Առակներ,Ժողովող եւ երգ երգոց՝ 201 գլուխ
– Մարգարեներ՝ 251 գլուխ
– Հին Կտակարան՝ 929 գլուխ
– Նոր Կտակարանը՝ 259 գլուխ

Եթե դուք կարդում եք օրական 3 գլուխ, ապա Աստվածաշունչը կկարդաք 1 տարի եւ 1 ամիս

Աստվածաշնչի թարգմանություններ
– Մեր մոլորակի վրա մոտ 6,9 միլիարդ մարդ խոսում է ավելի քան 6900 լեզուներով
– 2.508 լեզուներ ունեն ամբողջական կամ մասնակի թարգմանված Աստվածաշունչը
– 459 լեզուներով՝ ամբողջական Աստվածաշունչ
– 1213 լեզուներով՝ Նոր Կտակարան
– 836 լեզուներով՝ Աստվածաշնչի մասեր
– 2525 լեզուներով՝ Աստվածաշնչի թարգմանությունը դեռ չի սկսվել

Ամեն վայրկյան աշխարհում մեկ Աստվածաշունչ է տպագրվում

Իսկ տպագրված Աստվածաշնչերի քանակը միայն 20-րդ դարում տասնյակ միլիարդներ ունի

Աստվածաշունչը

– աշխարհի ամենաթանկ գիրքը՝ “Սինայի օրենսգիրքը” (Աստվածաշնչի Հին ձեռագիրը), վաճառվել Է Մեծ Բրիտանիային խորհրդային կառավարության կողմից’ 1923-ի թվականին $510.000 այդ ժամանակվա կուրսով
– ամենաէժան՝ ոչ մի գիրք չի ունեցել նման քանակությամբ ԱՆՎՃԱՐ օրինակներ
– առավել մատչելի բոլորի համար ցանկացած մակարդակի կրթության
– առավել բազմազան գիրքը
– ամենամեծ թվով հեղինակներ՝ ավելի քան 40․թագավորները (Սողոմոն, Դավիթ) եւ հովիվները (Ամովս), բժիշկները (Ղուկաս) եւ ձկնորսները (Պետրոսը եւ Հովհաննեսը), զորավարները (Հիսուսը նավին) եւ առաջնորդները (Մովսես) Եւ շատ ուրիշներ.
– գրվելու ամենաերկար ժամանակը՝ մ․թ․ա․ 15 դարից մինչեւ մինչև մ․թ․ 1-ին դար, այսինքն, ավելի քան 1600 տարի
– առավել ամբողջական եւ առանց ոչ մի հակասության
– ամենամեծ ծավալով
– աշխարհի ամենահալածված գիրքը՝ պատմությունը, չի ճանաչում օրինակներ, երբ 2000 տարի շարունակ որևէ գրքի դեմ հրատարակվում էին պետական օրենքներ, որոնց խախտողները կդատապարտվեն մահվան

Աստվածաշնչի մասին

Գրքերի քանակը Աստվածաշնչում՝ 66
– Հին Կտակարանը՝ 39 գիրք
– Նոր Կտակարանը՝ 27 գիրք

Գլուխների քանակը Աստվածաշնչում՝ 1189
– Ծննդոց-Հոբը ՝ 478 գլուխ
– Սաղմոս, Առակներ,Ժողովող եւ երգ երգոց՝ 201 գլուխ
– Մարգարեներ՝ 251 գլուխ
– Հին Կտակարան՝ 929 գլուխ
– Նոր Կտակարանը՝ 259 գլուխ

Եթե դուք կարդում եք օրական 3 գլուխ, ապա Աստվածաշունչը կկարդաք 1 տարի եւ 1 ամիս

Աստվածաշնչի թարգմանություններ
– Մեր մոլորակի վրա մոտ 6,9 միլիարդ մարդ խոսում է ավելի քան 6900 լեզուներով
– 2.508 լեզուներ ունեն ամբողջական կամ մասնակի թարգմանված Աստվածաշունչը
– 459 լեզուներով՝ ամբողջական Աստվածաշունչ
– 1213 լեզուներով՝ Նոր Կտակարան
– 836 լեզուներով՝ Աստվածաշնչի մասեր
– 2525 լեզուներով՝ Աստվածաշնչի թարգմանությունը դեռ չի սկսվել

Ամեն վայրկյան աշխարհում մեկ Աստվածաշունչ է տպագրվում

Իսկ տպագրված Աստվածաշնչերի քանակը միայն 20-րդ դարում տասնյակ միլիարդներ ունի

Աստվածաշունչը

– աշխարհի ամենաթանկ գիրքը՝ “Սինայի օրենսգիրքը” (Աստվածաշնչի Հին ձեռագիրը), վաճառվել Է Մեծ Բրիտանիային խորհրդային կառավարության կողմից’ 1923-ի թվականին $510.000 այդ ժամանակվա կուրսով
– ամենաէժան՝ ոչ մի գիրք չի ունեցել նման քանակությամբ ԱՆՎՃԱՐ օրինակներ
– առավել մատչելի բոլորի համար ցանկացած մակարդակի կրթության
– առավել բազմազան գիրքը
– ամենամեծ թվով հեղինակներ՝ ավելի քան 40․թագավորները (Սողոմոն, Դավիթ) եւ հովիվները (Ամովս), բժիշկները (Ղուկաս) եւ ձկնորսները (Պետրոսը եւ Հովհաննեսը), զորավարները (Հիսուսը նավին) եւ առաջնորդները (Մովսես) Եւ շատ ուրիշներ.
– գրվելու ամենաերկար ժամանակը՝ մ․թ․ա․ 15 դարից մինչեւ մինչև մ․թ․ 1-ին դար, այսինքն, ավելի քան 1600 տարի
– առավել ամբողջական եւ առանց ոչ մի հակասության
– ամենամեծ ծավալով
– աշխարհի ամենահալածված գիրքը՝ պատմությունը, չի ճանաչում օրինակներ, երբ 2000 տարի շարունակ որևէ գրքի դեմ հրատարակվում էին պետական օրենքներ, որոնց խախտողները կդատապարտվեն մահվան

ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԾՆՆԴՈՑ

ԵԼԻՑ

ՂԵՎՏԱՑՈՑ

ԹՎՈՑ

2-ՐԴ ՕՐԻՆԱՑ

ՀԵՍՈՒ

ԴԱՏԱՎՈՐԱՑ

ՀՌՈՒԹ

Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Ա ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ

Հին Կտակարան

Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ

ԵԶՐԱՍ

ՆԵԵՄԻԱ

ԵՍԹԵՐ

ՅՈԲ

ՍԱՂՄՈՍ

ԱՌԱԿԱՑ

ԺՈՂՈՎՈՂ

ԵՐԳ ԵՐԳՈՑ

ԵՍԱՅԻԱ

ԵՐԵՄԻԱ

ՈՂԲ ԵՐԵՄԻԱՅԻ

ԵԶԵԿԻԵԼ

ԴԱՆԻԵԼ

ՈՎՍԵ

ՀՈՎԵԼ

ԱՄՈՎՍ

ԱԲԴԻԱ

ՀՈՎՆԱՆ

ՄԻՔԻԱ

ՆԱՈՒՄ

ԱՄԲԱԿՈՒՄ

ՍՈՓՈՆԻԱ

ԱՆԳԵ

ԶԱՔԱՐԻԱ

ՄԱՂԱՔԻԱ

ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՄԱՏԹԵՎՈՍ

ՄԱՐԿՈՍ

ՂՈՒԿԱՍ

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ

ՀՌՈՎՄԵԱՑԻՍ

Ա ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ

Բ ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ

ԳԱՂԱՏԱՑԻՍ

Նոր Կտակարան

ԵՓԵՍԱՑԻՍ

ՓԻԼԻՊՊԵՑԻՍ

ԿՈՂՈՍԱՑԻՍ

Ա ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՍ

Բ ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՍ

Ա ՏԻՄՈԹԵՈՍ

Բ ՏԻՄՈԹԵՈՍ

ՏԻՏՈՍ

ՓԻԼԷՄՈՆ

ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ

ՀԱԿՈԲՈՍ

Ա ՊԵՏՐՈՍ

Բ ՊԵՏՐՈՍ

Ա ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ

Բ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ

Գ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ

ՀՈՒԴԱ

ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ

Վկայություններ

Սիրելի՛ եկեղեցի, ձեր ջերմեռանդ աղոթքների շնորհիվ Մոսկվայում բնակվող Գոքորը բժշկվեց կորոնավիրուսից: Փա՜ռք մեր Ամենակարող Տիրոջը Իր մեծ սիրո համար։ Խորին շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, որ այդքան հոգատար եք: Թող Տերը օրհնի ձեզ: