ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉԸ ՄԵԿ ՏԱՐՈՒՄ

Սաղմոս 123 | Հուդա 1 | Երեմիա 48-49

Սաղմոս 122 | Բ Հովհաննես 1 | Երեմիա 46-47

Սաղմոս 121 | Բ Հովհաննես 1 | Երեմիա 45-25