ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉԸ ՄԵԿ ՏԱՐՈՒՄ

Սաղմոս 150 | Հայտնություն 6 | Եսթեր 5-6

Սաղմոս 149 | Հայտնություն 5 | Եսթեր 3-4

Սաղմոս 148 | Հայտնություն 4 | Եսթեր 1-2

Սաղմոս 147 | Հայտնություն 3 | Եզրաս 5-6

Սաղմոս 146 | Հայտնություն 2 | Զաքարիա 13-14

Սաղմոս 145 | Հայտնություն 1 | Զաքարիա 11-12

Սաղմոս 144 | Հովհաննես 21 | Զաքարիա 9-10

Սաղմոս 143 | Հովհաննես 20 | Զաքարիա 7-8

Սաղմոս 142 | Հովհաննես 19 | Զաքարիա 4-6

Սաղմոս 141 | Հովհաննես 18 | Զաքարիա 1-3