07.07.19 Արթուր Սիմոնյան “Տկարությունը` ինչպես հանդիպման վայր”