ԱՍՏՎԱԾԱԱՇՆՉՅԱՆ ՓԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐ

Բոլոր ֆիլմերը կայքում տեղադրված են բաց աղբյուրներից, հղումներով

Հարցաթերթիկ

ՀԱՀՔ «ԿՅԱՆՔԻ ԽՈՍՔ» ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՕՆԼԱՅՆ ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉՅԱՆ ԴՊՐՈՑ

Հարցաթերթիկ

1. ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

2. Եկեղեցական պատկանելությունը

3. Ձեր ծառայությունը

4. Պատասխանատու ավագ

Կարող եք նաև ներբեռնել հարցաթերթիկը, լրացնել և ուղարկել bibschool@wolarm.org էլ. հասցեին: