Ա ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ա ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 28. Դաւիթը ներկայացնում է ժողովրդին Սողոմոնը իբրև իրան յաջորդ և տալիս է նորան տաճարի ձևը և իր պատրաստած նիւթերը։

Ա Մնացորդաց 28