ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԼԻՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ելից 18. Յոթորը այցելում է Մովսէսին։ Դատաւորներ են նշանակվում։

Ելից 18