ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՍԱՅԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՍԱՅԻԱ 54. Աստուած խոստանում է որ նա կ’տարածուի բոլոր աշխարհքում և կ’վայելէ նորա շնորհքը միշտ։

Եսայիա 54