ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԹՎՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Թվոց 15. Հացի ընծայի և թափելու նուէրի կանոնները։ Շաբաթապղծութեան պատիժը։ Հանդերձների վերայ նշան դնելը։

Թվոց 15